Fermer / Cerrar / Close Informations Informaciones Télécharger / Telecargar
=01

comiensa lla doctrina chistianae // mexicana ynipân xihuitl de 1719

 

$yoe diose ¨ maypanpa ¨ ynimachion ¨ yn Cruz ¨ xitech moma¨¨¨

ynihuicpan ¨ yn toyaohuan ¨ ynican ¨ ninomachiotia ¨ ynicanytoc¨¨¨

yn dios ¨ tetatzin ¨ yn dios ¨ tepiltzin ¨ yhuan /espirito/ es¨¨¨ //dios

¨¨¨mochihuan ||2 totatzine ¨ ynilhuicac ¨ yntim ¨¨¨estica

mayectenehualloni ¨ yn motocatzin ¨ mahualauh ¨ ymotlat¨¨¨

machihualo ¨ yntlalticpac ¨ ynticmonequiltia /ynilhuicac/ yn¨¨¨

 

¾01 =02

¨¨¨naxca ¨ Maxitech ¨ Momaquili ¨ yntotlaxcal ¨ yn momos¨¨¨ laye yn totechmonequi ¨ Maxitechmopopolhuili ¨ yn ¨¨¨

¨¨¨polhuia ¨ yntechtlatlacalhuia ¨ MaCamo xitechtlalcahui¨¨¨ ynic amo ¨ ynpanpatihuetzizque ¨ ynteneyecoltiliztli ¨ Maxitec¨¨¨

¨¨¨huicpan ¨ ynamoqualli ma ynmochihuia ||3 S¨tamariatzine maximo¨¨¨ ¨¨¨aquiltitie ¨ yntimotemiltitican ¨ yngrasia ¨ Motlatzinco ¨ moyetztican ¨¨¨

¨¨¨uani ¨ dios ¨ ynissenca ¨ tiyectenehualoni ¨ yntiquinmopanahui¨¨¨ ¨¨¨ia ¨ ynixquichtin ¨ yn Sihuan ¨ {yhuan} Sencan ¨ yectenehualloni ¨ ynitlaaqui¨¨¨

¨¨¨atzin ¨ Jesuxpö ¨ y yo S¨tamariatzine ¨ yn mochipan ¨ huelnelli ¨¨¨hpatzintli ¨ yntinatzin ¨ dios ¨ Matopan ¨ Ximotlatoltin ¨ytitla ¨¨¨

¨¨¨an yhuan yniquac ¨ yn yetomiquilistepân ¨ Maymochihuân ||4 nicnoneltequitia ¨ yndios ¨ tetatzin ¨ ynixquich ¨ yhuelitzin ¨ ym¨¨¨

¨¨¨mochihuili ¨ ynilhuicac ¨ yhuan tlalticpac ¨ nonic ¨¨¨ ¨¨¨ Jesuxpö Casahueliselzin ¨ ynitlaçopiltzin ¨ yn dio¨¨¨

 

¾02 =03

¨¨¨ocatzin ¨ Cahuelyehuatzin ¨ omonacayotitzino{co}¨¨¨ nican ¨ espüS¨to ¨ Auh ynitetzinco ¨ omotlacatilitzino¨¨¨

¨¨¨mochipan ¨ huelnelli ¨ ychpotzintli | Auh Cathopanpa ¨ omotlayhiyohuiltin ¨ ynitencopan ¨ ynposiopillato ¨ omamaçohualtiloc

ynitech cruz ¨ omomiquili ¨ yhuan otococ ¨ Auh ¨ omotemohui ¨ yn mictlan ¨ yeylhuitican ¨ omonomayscalitzino ¨ ynintlan ¨ ynmimicque

¨¨¨uh ¨ omotlecahui. ynichântzinco ¨ ynilhuicac ¨ ynimayeuaco¨¨¨ ¨¨¨tzinco ¨ omotlalitzinoto ¨ ynitlaçomahuistatzin ¨ yndios ¨ yhuelitzin

¨¨¨litzin ¨ Auh ¨ ompan ¨ hualmehuitis ¨ Caquin motla¨¨¨ ¨¨¨liquiuh ¨ ynyolque ¨ yhuan ¨ ynmimicque | nonicnonelto¨¨¨

¨¨¨ dios ¨ espüS¨to yhuan ¨ ynicneltocan ¨ yn S¨tayglesia ¨ catholica yhuan ¨ {nicneltoca} ynteoyotica ¨ yninesentlaliliz ¨ ynixquichtin ¨ yn Sant¨¨¨

¨¨¨i neltocan ¨ ¨¨¨tlatlacolpolihuilistli ¨ yhuan ¨ nicne¨¨¨ ynihuelotlan ¨ yn Cmhc caocsepan mochitlacatl

 

¾03 =04

¨¨¨neltocan ¨ Casenmicac ¨ yolihuas ma ymochihuan ||5 Sihuapille ¨ Maximopaquiltitie ¨ yntinantzin tetlao¨¨¨

¨¨¨ocolianie ¨ nemillisAhuiyaCaoye ¨ tonechixcayelitzine ¨ maximopaquiltitie ¨ yntimotzôntotzatzinlilia ¨ yntipilhuan ynadan

¨¨¨evan ynotihualtotocoque ¨ ynican ¨ choquiz ¨ yxtlahuacan yntichoCatinemi ¨ ynmohuicpatzinco ¨ tonelsisiuhtinemi ¨ yyotepântl // tocatzi¨¨¨

¨¨¨uele ¨ xitechhualmocnoytitili ¨ Auh ¨ yequene ¨ yniquac ontzônquis ¨ yntlalticpac ¨ yntonemilliz ¨ Mamopaltzinco ¨ titech¨¨¨

¨¨¨ncan tiyectenehualoni ¨ yn motlaço mahuisconetzin ¨ yn$yo ¨ Jesuxpö ¨ ynitlaaquillotzin ¨ moxillatzin ¨ yyotleynti¨¨¨

¨¨¨ ¨¨¨ ine ¨ ycnohuacatzintle ¨ yyotetlaocolianie ¨ yyotzopelicatzin tle ¨ yntitzopelicayolilistli ¨ tetlamachtianie ¨ /¨¨¨/ ynmoch ¨¨¨

¨¨¨ichpochtzintli ¨ yyochio ¨ ytlaçomalhuiz natzin ¨ matopa ¨¨¨

 

¾04 =05

¨¨¨quiliztli ¨ maymochihua ¨ ||6 yzcatqui ¨ ynineltococatzin ¨ yn $yo dios ¨ ynitocan ¨ Articollos Dellafee ¨ Camatlactetl ¨ ¨¨¨

¨¨¨nchicontetl ¨ ynitetzincopohui ¨ yn $yo dios ¨ ynicteotl ¨ Auh ynocchicontetl ¨ yntetzincopohui ¨ yn $yo ¨ Jesuxpö ¨ ynicoquitzintli

¨¨¨scatqui ¨ ynocnochicôntetl ¨ neltoconi ¨ ynitetzincopohui ¨ yn $yo ¨ dios ¨ ynic te{o}tl | yniccentetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ yndios ¨ Casânhueliseltzin

¨¨¨quich yhueliztin | ynicotetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ yndios ¨ Catetatzin ynicyetetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ yndios ¨ Ca tepiltzin ¨ ynnicnauhtetl ¨

¨¨¨tia yndios ¨ CaespüS¨to ¨ ynicmacuiltetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ ynisel ¨ teotl ¨ dios ¨ Cayehuatzin ¨ oquiyocox ¨ oquim¨¨¨

¨¨¨icac ¨ yhuan ¨ yntlalticpac ¨ yhuan ¨ ynixquich ¨ yntallo ¨ yhuan ¨ ynamoyntallo ynicchiquasêntetl ¨ nicnoneltoq'ti[a]

¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ ¨¨¨ nicnoneltoq'tia ¨ ynidios ¨ Caçemicac ¨ motetlamach¨¨¨

 

¾05 =06

¨¨¨n ¨ ynocnochicôntetl ¨ neltoConi ¨ ynitechincopohui ¨ yn $yo Jesuxpö ¨ ynicoquitzintli | yniccentetl ¨ nicneneltoquitia ¨ Cay¨¨¨

yn $yo ¨ Jesuxpö ¨ Catopanpa ¨ ynitictzinco ¨ o monacayotitzino yn S¨tamaria ¨ ynmochipan ¨ huelnelli ¨ ychpotzintli ¨ ynican

eSpüS¨to ¨ ynicontetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ Cayyehuatzin ¨ yn $yo ¨ Jesuxpö ¨ Cato pampa ¨ ynitetzinco ¨ omotlacatili /tzino/ yn S¨tamaria

/mochipan/ ¨¨¨ ¨ ycônquimopolhui ¨ ynichpochyotzin ¨ Ca Sasemicac ychpochtzintli | ynicyetetl ¨ nicnoneltoq'tia ¨ Caynyehuatzin ¨ /yn$yo/

¨¨¨ Jesuxpö ¨ Catopampa ¨ omotlayhiyohuiltin omomiquili ynitech Cruz ¨ yhuan ¨ otococ ¨ ynicnauhtetl ¨ nicnoneltoq'tia

niquac ¨ omomiquilitzino ¨ yn yehuatzin ¨ ynitlaçoyolitzin omotemohui ¨ yn llibun ¨ ynicquinmanilito ¨ ynimanima ¨¨¨

¨¨¨S¨tome ¨ ynopan ¨ quimochieliticatca ¨ ynic macuiltetl nicnoneltoquitia Cayehuatzin ¨ yn $yo Jesux¨¨¨

haut