Fermer / Cerrar / Close Informations Informaciones Télécharger / Telecargar

=01

=02

??

=03

teo

julius

to...nes

=04

=05

ibza

quatollotepoze

=06

oz

=07

tsitta

ios

=08

quatollotepoze

=09

naupolli Xi//huitl

San dacosti teopisque // valcallaque Sapaollo

=10

=11

=12

=13

atl 1 ; ytzi//cuitl 2 ; oçoma//tli 3 ; malli//nali 4 ; acatli 5 micayl//uitont ; ocello//tl 6 ; quauh//tl 7 ; cozca//quatl 8 ; olli 9 ; tecpa//tl 10 ; quia//vitl 11 ; xochi//tl 12 ; zipac//tli 13 ; hecatli 1 ; calli 2 ; cuetzi//palli 3 ; covatl 4 ; miquiz//tl 5 ; maça//tl 6 ; tochitl 7 ; atli 8 ; yt[zi]//cuitl 9 ; oçoma//tl 10 ; malina//li 12 ; acatl 12 uei // mica//??? ; ocelotli 13 ; quauh//tl 1 ; cozca//quauh 2 ; olli 3 ; tepatl 4 ; quiya//vitl 5 ; xochitl 6 ; zipac¨¨¨ 7 ; [ehe]catl 8 ; calli 9 ; cuetzin//pali 10 ; covatl 11 ; miquiz//tl 12 ; maça//tl 13 ; xochitl 1 ; atli 2 ; ytzicui//tl 3 ; oçoma//tl 4 ; malina//lli 5 ; acatl 6 och//paniztl ; ocelotl 7 ; quauh//tl 8 ; cozca//quauh//tl 9 ; olli 10 ; tecpa//tl 11 ; quiavi//tl 12 ; xochitl 13 ; zipactl 1 ; hecatl 2 ; calli 3 ; [c]uetzi//pali 4 ; covatl 5 ; miquiz//tl 6 ; maça//tl 7 ; tochil 8 ; atl 9 ; ytzicui¨¨¨ 10 ; oçoma//tl 11 ; malin[a]//li 12 ; acatl 13 ; [ocelotl] 1 ;

=14

[cuauhtli] 2 ; cozca//quauhtl 3 ; olli 4 ; tecpa//tl 5 ; quiya//vitl 6 ; xochi//tl 7 ; zipac//tli 8 ; ecatl 9 ; calli 10 ; cuetzi//pali 11 ; cova//tl 12 ; miqui//[ztl] 13 ; maça//tl 1 ; tochi//tl 2 ; atli 3 ; ytzicvi//tl 4 ; oçoma//tl 5 ; mallina//lli 6 ; acatl 7 uei // pach//tl ; ocelo//tl 8 ; quauh//tl 9 ; cozca//qauh//tl 10 ; olli 11 ; tecpatl 12 ; quiavitl 13 ; xochtl 1 ; zipactl 2 ; hecatl 3 ; calli 4 ; cuetzi//pali 5 ; covatl 6 ; miquiz//tl 7 ; maça//tl 8 ; [x]ochtl 9 ; atli 10 ; ytzicui//tl 11 ; oçoma//tl 12 ; malina//li 13 ; acatl 1 quecho//li ; oçelotl 2 ; quauh//tl 3 ; cozca//quauhtl 4 ; oli 5 ; tecpa//tl 6 ; quia//[vitl] 7 ; xochitl 8 ; zipac//tl 9 ; ecatl 10 ; cali 11 ; cuetzi//pali 12 ; covatl 13 ; miquiz//tl 1 ; maçatl 2 ; tochil 3 ; atl 4 ; [ytzicuitl] 5 ; oçoma//[tl] 6 ; malina//li 7 ; acatl 8 ; ocelotl 9 ; quauh 10 ; cozcaquau//tl 11 ; oli 12 ; tecpatl 13 ; quiya//vitl 1 ; [x]och//[i]tl [2]

=15

euelo fele//lo

fefe//uelo fele??

=16

=17

=18

=19

=20

=21

=22

quinehuayan // chicomos toc on//can quisque yn // chi cue calpol//tin tepaneca col//hualque

=23

=24

Aqui ypa tlacati yn itoca Aqualliyos yevuatli yn amo vel mitçi .. ye ica Aquariyos ytla ypa mitçiminaz yc miquiz. Auh y nemiz (?) ynic motlayecoltiz yni quitemoz yn itechimona. Auh ytla cana yva moqueçaz yn eztli y ceca temama. ...Auh e ni mochivaz ye y ceca ypa tlacat yn Aquari[os]. Auh in ycah mochiv yez yni tlacat. Auh quinemiltiz y

=25

Anoço totolme, Anoço ychicame, Anoço quaquavey[que] Anoço me mochiti vel nemizque yn icha. Yn ic otetli yn itoca [pizis] yn aqui ypa tlacati yevatl y mochallanializtli yn ypa yaz tlatlamatiuh yn ... oy olini y neminti.... vel tlamatiuh (?) ypa tlacati, yn itoca pizis ytla nel ceca cevatl amo que yuhqui(?) ... mochiv... yn itliltili. Auh ...

=26

...pan iziuhca motzatia quaz ynicaz Ayocmo tlacaquiz Auh novelqui ...amo ...maquiliz. Auh quichiuhtiza tlatlavaliztli papa (?) yn itoca pizis. Yniquetetli yn itoca Ariyes yn aqui ypa ... yevati yn amo ceca mopilhuatia caxa mochitin miqui yn ... yevati ytetçaca no ypa tlacatica ytech mochiva yn axca ... yn aço ça ce yconeuh ytla nemiz ynic motlayecoltiz mo

=27

chiti quimaçiz y totome yva ytla nemizque y...ytic...mochiti quimazizque y totochiti ytech monequiz quiquaz ey ceca ypa tlacat ytoca Allies. Yn ic nauhtetli yn itoca taollos yn aqui ypa tlacati yevatli y tlalchiuhquiez ceca chicavac yez ceca velquimotlatlauh y tote (cuyo) y dios. Amo ceca mopovan iez. Auh ytla nemiz ynic tlayecolto mochi vel mochivaz y tley tlallaco tlaliz yn aço...

=28

yn ixquichi y nepapa yc chiqualquavitli ye yxquichi y tlalticpac mochivaz yca ca ypa tlacati yn itoca taollos y chicavaliztli ceca ... mochi oyez yn icha yn ixquichi. Yn ic macuiltetli yn itoca geminis yn aqui nima tlacati yevatli y tlami yn itoca toalles (?) yn aço ça ce ... pisces timoc ypa y teotl tlacatlanime (?) yn itoca evatl geminis (?) ... yn ometi.... yn aqui y... yn itoca Geminis

=29

yn ic chiquaçêtetli yn itoca câncer yn aqui ypa tlacati yevatl y çampaltci co motollinitinemi yn atle ymasca yn atle ytlatqui yevati yn aço ixpopoti yn velmoquetçaz y novetlataz yvi tlatçiyez ytlal ce yca ca ypan tlacati yn itoca câncer yt ziçtli Anoço mochivaz ytla velnemiz yc vel ypa... nemo Amo qual yni... van. yn ic chicontetli yn itoca lleonis yn aqui ypa tlacati yevati ytla pilti yn aço ça ... Auh yn aço valliya

=30

lleonis piltiz. ical temochivatiuh Anoço rex itoltiz topille ca izxa (?) yestiz pescalitiz ... mochiva yva ceca macviltonovan ca yuhqui (?) yn isinos ... mes ytequani ca ceca yn acaxeni ceca maviztililloni mochiva ypa tequi. yn ic chicuetetli yn itoca virco yn ichipochtli... yn ipa tlacati yn aço zivatli ceca mimatini... mochivaz ytla ... aqualli yn nemiliz yez... Auh tlamonomitiz (?) y mocha miec (?) .... yez yn inaxca yn itlatqui

=31

Auh ytla yc nozivatiz ytla miquiz y nima mic ce motolliniz... pal... tiz mazivi y ceca qualli yn aca y yzivatlica yn ... ypa tlacati yn itoca virco (?) y çatepa y ie y toquiçalizpa yxpoyomotiz (?) yn ic chicuinauhtetli yn pexo yniqui ypa tlacatez yevatli ypoch tlacati y miyec y... y motlacamatiz ytla cavayez chivililez y quiquaz... nequili mochivalilo... ypa... yn ic matlactetli yn itoca scorpio (yn aqui ypa tlacati)

Haut