Fermer / Cerrar / Close Informations Informaciones Télécharger / Telecargar
60

n° 2 15//87

Nima ni comiquanique yn tolla yn mexican

{3 tecpatl 1196}

Ynipanacatl cenpohualxiuhtique yn ton//llan yn mexican

nimanic omiquanique yn mexica yn atlitlalac//ya ocân ma tlac xiuhtique ocen

{10 tecpatl matlactli tecpatl 1216 años}

{8 Acatl 1227 años}

atl ytlalacyan

Auh nima nic omiquanique yn tl[emaco] ocân ma//cuil xiuhtique yn mexica yn Tlemaca

¾ ±

Nima nic omiquanique yn atotonilco n yn Mexi//ca n oca nauhxiuhtique

{13 tecpatl 1232}

Auh ni ma nic o//miquanique // yn na pazco // yn mexican // ônca matlacxi//huitl omome

{4 tecpatl 1236 años}

Ynipa molpili xihuitl yn apazcon yn mexicân // ycpac huez yn tlequahuitlitocan hujz col

Nimani co miquanique yn tzonpânco yn mexican // [ypan] tecpatl yn xihuitl nauhxiuhtinquen

{1248 años}

tzop[ân]tlin

=

Nima ni conmiquanique yn Xaltocân yn mexican // oca nauhxiuhtique yn Xaltocan

{7 tecpatl 1252 años}

Nima nico miquanique ynacalhua//ca oca nauhxiuhtique yn acalhua//can yn mexincan

± {11 tecpatl 1256 años}

Nima nic ônmiquanique yn necate//pec yn mexican oca nauh//xiuhtique yn necatepec

{2 tecpatl xihuitl 1260 años}

Nima nicomiquanique yn tolpetlac // yn mexicân oncân chicue xiuhtin//que

{6 tecpatl xihuitl 1264 años}

{1 tecpatl xihuitl 1272 años}

Nima nicomiquanique yn cohuatintla // yn mexica ôncan cenpohualxiuhtin//que nima ca nato yn metl yn chalco ocan caqui[que]

¾

Auh yn ohix yx ocqui hual¨¨¨ yaque can oc // qui hualli tiyaque yn noctli yn mexican

Nima nicomiqua nique yn huexach//titlan yn mexicân ± ocân nauh xiuh//tique yn Huexachtitla

{8 tecpatl 1292 años}

Auh nima ni co miquanique yn tecpan//yocan yn mexican oca nauhxiuhtin//que oca nipa mochiuh yn yao yahua//loloque ocân micque yn tecpantzin y // ¨¨¨ huitzillihuitl no yehuatl yn tete//pantzin ocan ipa molpi xihuitl yc//pac huez yn tlequahuitl yn tecpayo

{12 tecpatl xihuitl 1296 años}

Auh nima nic omiquanique yn pântitla oca nauh//xiuhtique ocan ipa mo ma yn coco//[liztli] yn pantitlan yninaca yo moch [tzatzayan]

{3 tecpatl xihuitl 1300 años}

=

Nima ni comiquanique y namallinal//pan yn ônpa azcapotzalco ocân chin//cue xiuhtique yn amallinalpa // ynipa tlatohuani teçoçomoctli y//n azcanpotzalcon ynipân xihuitl tecpatl {chicome 1304 años}

Nima nic omiquaniquên ye no cenpân yn pantitlan // yn mexicân ± onca nauhxiuhtique

{2 tecpatl xihuitl}

{1312 años}

patitla

Nim... //

yn¨¨¨ //

{6 tecpatl xihuitl 1316 años}

Nima nicomiquaniquên yn popo¨¨¨ //

yn Mexica ônca nauhxiuhti[que] ... //

{10 tecpatl xihuitl 1320 años}

popotla

¾

Nima nic omiquanique yn tech catitla // yn mexica oca nauhxiuhtique

{1 tecpatl xihuitl 1324 años}

Nima ni comiquanique ynântlacuihuaya oca nauhxiuhtin//que oca quinextique yn atlatl yhua mitl, yc quito ca//yotique Atlancuihuanya yn ipa xihuitl

{5 tecpatl xihuitl 1328 años}

Nima nicomiqua nique yn chapoltepec yn mexican // oca cen..... n chapoltepec

{9 tecpatl 1332 años}

¨¨¨mex //

¨¨¨ne //

¨¨¨a //

= ±

Auh ca ônca temactlanque ynpa motlalli yn molpi xihuitl auh // ca oca quimocuetique yna moxtli ocaquihuicaque yn huitzin//lihuitzin nehua yn ich poch ynitocan azcalxochtzin ynqui//huicaque yn colhuacân ca pepetlauhtiyaque aoc tle yntech // hueztiya Auh ynocatlatohuanin yn colhuacân yn toca coxcox//tli yn huitzilihuitl yn ichpoch cênca quitlaocoltin yn atle ma y//tlatzin yn tech hueztia n quilhui yn tlatohuani maytlatzin // maytlatzin xicmotlaocolli li yn nochpontzintlatohuani ye // Auh nima quilhui camo nici ya ça niuh yaz

Haut